Een impact op het leven
van elke dag

Hoe kan LMD uw leven beïnvloeden ?

LMD is een invaliderende ziekte die een weerslag kan hebben op het dagelijkse leven van de persoon die erdoor wordt aangetast, op zijn of haar zelfstandigheid en eventueel ook op zijn of haar leefomgeving.