Risicofactoren

Veel risicofactoren voor LMD heeft u niet
zelf onder controle, zoals leeftijd, familiale antecedenten (erfelijkheid), origine en geslacht.

U kan wel een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om uw gezichtsvermogen tegen LMD te beschermen.

Ga voor meer informatie naar de sectie Tips en Leefregels.