Evolutie

Naargelang de vorm waarin de ziekte zich manifesteert, de "droge" of de "natte" vorm, zijn de gevolgen voor het zicht dezelfde. Het verschil tussen de twee vormen is echter de snelheid waarmee de ziekte evolueert.

Bij de droge vorm evolueert de aandoening zeer progressief en traag, met in het begin een matige aantasting van de gezichtsscherpte die later evolueert naar een sterk verminderd centraal zicht. We spreken dan van "wettelijke blindheid" (gezichtsscherpte lager dan 1/10de).