Definitie

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie
(LMD) is een aandoening die de ogen treft en, zonder behandeling, snel kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen.

Ze wordt veroorzaakt door een aftakeling van de cellen in het centrale deel van het netvlies, de zogenaamde macula. Ze kan leiden tot een verlies van het centrale zicht, terwijl het perifere zicht meestal intact blijft.